Algemene Voorwaarden

Voorwoord

In dit document vindt u de algemene voorwaarden van Blokvoort zand en grind / containerverhuur. Het document is bestemd voor klanten van Blokvoort zand en grind / containerverhuur. Voor  vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Blokvoort zand en grind / containerverhuur,  door een sms bericht of Whatsapp te sturen naar 06 – 40 280 661.

Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de order heeft gegeven.
 2. Onder leverancier wordt verstaan Blokvoort zand en grind / containerverhuur.
 3. Onder verhuurder wordt verstaan Blokvoort zand en grind / containerverhuur.
 4. Onder kubieke meter (m3) verstaan we los gestorte kubieke meters en derhalve geen verdicht zand, grind of andere benodigdheden. Houd rekening met inklinken bij bestelling !
 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij schriftelijk zijn geschied.

Wijziging opdracht

Indien opdrachtgever een wijziging van de opdracht wenst, dient opdrachtgever dit schriftelijk te bespreken met de leverancier.

Klachten over bestellingen moeten binnen 24 uur schriftelijk worden gemeld.

Aanbod en aanvaarding opdracht

 1. Alle aanbiedingen, prijsopgave of offertes zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, mits anders vermeld. Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
 2. Bestellen van producten of diensten kan eenvoudig via webshop, Whatsapp of sms (06 – 40 280 661).
 3. Bij uw bestelling is het mogelijk een gewenst aanlevermoment aan te geven, leverancier probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Daar onze chauffeurs meerdere los-adressen op een dag hebben, is het niet altijd mogelijk een exact tijdstip door te geven.
 4. Bestelde producten worden gelost op een door opdrachtgever aangegeven plaats, mits onze vrachtwagen daar op een normale wijze kan komen. De chauffeur is hierin bepalend. Wanneer er niet gelost kan worden, kunnen er kosten in rekening gebracht worden voor opdrachtgever.
 5. Opdrachten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de opdracht geannuleerd worden. Binnen 24 uur annuleren, kunnen er kosten verschuldigd zijn voor opdrachtgever. Op het moment dat de leverancier onderweg is naar opdrachtgever, kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.
 6. In geval van levering van producten, heeft opdrachtgever te allen tijde het recht een monster op te vragen van de leverancier om het product te beoordelen. Indien opdrachtgever een product ontvangt welke beduidend afwijkt van het monster, zal leverancier deze kosteloos terugnemen, indien opdrachtgever terstond reclameert. Indien opdrachtgever geen monster opvraagt, is leverancier niet aansprakelijk voor eventuele opmerkingen.
 7. Leverancier levert zand, grind en overige producten in los gestorte kubieke meters.
 8. Leverancier levert een natuurproduct en kan derhalve niet garanderen dat er in het geleverde product geen houtresten, ijzerresten of andere natuurlijke materialen voorkomen.
 9. Bij levering van verschillende partijen kunnen kleur- en kwaliteitsverschillen optreden. Hierbij is leverancier niet aansprakelijk.
 10. Bij levering van producten dient opdrachtgever de partij voor storting te inspecteren. Indien opdrachtgever later reclameert zijn de kosten voor het weghalen van de gestorte producten voor rekening van opdrachtgever.

Prijzen en betalen

Alle prijzen van zowel producten, diensten als bezorgkosten zijn inclusief BTW.

Betaling geschiedt bij aflevering;  contant of via een betaalverzoek (Tikkie).

Bestellingen via webshop worden voldaan via Ideal.

Overmacht

In geval van overmacht is leverancier gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Wanneer een product tijdelijk niet of geheel niet meer te leveren is, zal leverancier de betaling van opdrachtgever terug storten. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een product niet meer of niet op tijd geleverd kan worden.

Container verhuur

De puincontainer tarieven zijn all-in prijzen. Dit betekent dat u niet meer kosten betaalt dan de opgegeven prijs.  Het tarief is inclusief transport (brengen/ophalen), 2 weken huur, stort- en verwerkingskosten, milieuheffingen en BTW.

Prijzen van groenafval- en grondcontainers zijn bij verhuurder op te vragen via sms, Whatsapp of een terugbel- verzoek.

In de meeste gevallen mag de container 2 weken blijven staan. Wanneer deze 2 weken verstreken zijn rekenen wij een tarief van 10 euro huur per extra week.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor (eventuele) vergunningen in uw gemeente. Boetes vanuit overheid worden direct bij u ingediend. De meeste plaatsingen kunnen zonder vergunning worden gedaan.  Wanneer een container verplaats of weggehaald moet worden, zijn de kosten voor opdrachtgever.

Indien u niet wilt dat anderen uw container illegaal vullen, raden wij u aan een zeil over uw container te spannen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afval wat er in de container aangeboden wordt.

Opdrachtgever dient de container veilig te beladen. Maximaal 10 cm boven de rand. Bij overtreding blijft de container staan en worden er extra kosten in rekening gebracht .

Wanneer verhuurder afval of materialen aantreft welke niet worden geaccepteerd in onze container, zal verhuurder de container laten staan totdat het niet toegestane materiaal uit de container is verwijderd. De extra kosten worden verhaald op opdrachtgever. Niet toegestane materialen zijn: chemisch afval, asbest en/of asbestgelijkende materialen, matrassen, natte specie of beton.

Wanneer er afval of materialen worden aangetroffen na het storten welke niet worden geaccepteerd, worden ook hier extra kosten doorberekend aan opdrachtgever.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gehuurde container. Mocht er in de gehuurde periode schade aan of diefstal van de container plaats vinden, zullen de kosten door de verhuurder worden verhaald op de opdrachtgever.

Bij het huren van een container gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Advies

Wij geven graag advies op maat. Dit doen we door samen met u uw persoonlijke situatie te bespreken. Inwinnen van advies via sms, Whatsapp of een terugbel-verzoek.  ( tel 06 – 40 280 661).

Blokvoort zand en grind / containerverhuur                Vaassen